Hledat English (United States)  Italiano (Italia) Deutsch (Deutschland)  Español (España) Čeština (Česká Republika)
13. dubna 2024 ..:: Home ::.. Zaregistrovat se  Přihlásit se
 Prohlášení o soukromí

Sportinsieme sud Barletta se zavazuje chránit Vaše soukromí a vyvíjet technologie, které vám umožní nejlepší a nejbezpečnější online provoz. Toto prohlášení o ochraně soukromí je platné pro web Sportinsieme sud Barletta a určuje, jaká osobní data jsou shromažďována a jak je s nimi nakládáno. Užíváním webu Sportinsieme sud Barletta souhlasíte s postupy popsanými v tomto prohlášení.

Shromažďování osobních dat

Sportinsieme sud Barletta shromažďuje osobní data, která mohou být použita k vaší identifikaci, jako je vaše e-mailová adresa, jméno, adresa domů nebo do zaměstnání a telefon. Sportinsieme sud Barletta také shromažďuje anonymní demografické informace, které nejsou jedinečné, jako vaše PSČ, věk, pohlaví, preference, zájmy a záliby.

Také se zde na Sportinsieme sud Barletta automaticky shromažďují informace o hardware a software vašeho počítače. Tyto informace mohou zahrnovat: IP adresu, typ browseru, doménová jména, časy přístupů a adresy referujících webů. Tyto informace jsou Sportinsieme sud Barletta využívány pro poskytování služeb, k udržování jejich kvality a k vytváření obecných statistik o využívání webu Sportinsieme sud Barletta.

Prosím, mějte na paměti, že pokud přímo prozradíte vaše osobní data na veřejných fórech webu Sportinsieme sud Barletta, mohou být využívána a shromažďována ostatními uživateli. Poznámka: Sportinsieme sud Barletta nezkoumá obsah žádné z vašich privátních online komunikací.

Sportinsieme sud Barletta doporučuje přečíst prohlášení o ochraně osobních údajů webů, na něž chcete umístit odkazy na Sportinsieme sud Barletta. To slouží k tomu, abyste porozuměli, jak tyto weby shromažďují a používají vaše osobní data a s kým je sdílí. Sportinsieme sud Barletta nezodpovídá za zásady ochrany osobních údajů nebo další obsah mimo Sportinsieme sud Barletta a rodinu webů Sportinsieme sud Barletta.

Použití osobních informací

Sportinsieme sud Barletta shromažďuje a používá vaše osobní informace k provozu webu Sportinsieme sud Barletta a k poskytování služeb, o které jste požádali. Sportinsieme sud Barletta také používá vaše identifikační údaje k zasílání informací o produktech nebo službách dostupných z Sportinsieme sud Barletta a jeho přidružených částí. Sportinsieme sud Barletta vás také může kontaktovat v rámci výzkumů Vašich názorů na aktuálně poskytované služby a potenciálních nabídek služeb dalších. Sportinsieme sud Barletta neposkytuje, neprodává ani nepronajímá zákaznická data třetím stranám. Sportinsieme sud Barletta Vás může čas od času kontaktovat v zastoupení externích obchodních partnerů v souvislosti s jednotlivými nabídkami, které by Vás mohly zajímat. V těchto případech však nejsou Vaše jedinečné osobní údaje (e-mail, jméno, adresa, telefonní číslo) poskytovány třetím stranám. Navíc Sportinsieme sud Barletta může sdílet data s důvěryhodnými partnery, což nám pomáhá provádět statistické analýzy, posílat vám e-maily nebo dopisy, poskytovat zákaznickou podporu nebo zajišťovat dodávky. Všechny tyto třetí strany mají zakázáno používat vaše osobní data k jiným účelům, než poskytnutí objednaných služeb Sportinsieme sud Barletta a musí zachovat důvěrnost vašich informací.

Sportinsieme sud Barletta nevyužívá nebo neprozrazuje citlivé osobní informace jako je rasa, náboženství nebo politická orientace bez vašeho explicitního souhlasu.

Sportinsieme sud Barletta udržuje informace o stránkách, které uživatelé navštíví v rámci portálu Sportinsieme sud Barletta za účelem zjištění, jaké služby Sportinsieme sud Barletta jsou nejoblíbenější. Tato data jsou využívána k doručování personalizovaného obsahu a inzerce návštěvníkům Sportinsieme sud Barletta, jejichž chování naznačuje, že se zajímají o určitou oblast.

Web Sportinsieme sud Barletta prozradí Vaše osobní informace bez předchozího upozornění pouze v případě, že je o to požádán institucí, která k tomu má zákonné oprávnění anebo v dobré víře, že je tato akce nezbytná k: (a) podřízení se právním normám nebo vyhovění legálnosti postupů sloužící Sportinsieme sud Barletta nebo stránkám; (b) ochraně a obraně práv a majetku Sportinsieme sud Barletta a (c) v naléhavých případech k zabezpečení osobní bezpečnosti uživatelů Sportinsieme sud Barletta nebo veřejnosti.

Použití cookies

Web Sportinsieme sud Barletta používá "cookies" za účelem personalizace. Cookie je malý textový soubor uložený na vašem harddisku webovým serverem prostřednictvím browseru. Cookies nemohou být využity ke spouštění programů nebo doručování virů na cílové počítače. Cookies jsou unikátně spojeny s vámi a mohou být přečteny pouze serverem z domény, z níž server příslušný cookie na váš disk uložil.

Hlavním účelem cookies je zajištění vašeho pohodlí a ušetření vašeho času. Účelem je oznámit webovému serveru, že jste se vrátili na specifickou stránku. Např. pokud si přizpůsobíte stránky Sportinsieme sud Barletta nebo se zde registrujete k odběru služeb, cookie pomůže u portálu inicializovat tato specifická nastavení při Vaší příští návštěvě. To zjednodušuje proces zaznamenávání vašich osobních informací jako je adresa plátce, adresa doručení atd. Pokud se tedy vrátíte na stejný portál, informace, které jste před tím poskytli, jsou vyvolány, takže můžete jednoduše využívat vlastnosti Sportinsieme sud Barletta, které jste si dříve uživatelsky nastavili.

Máte možnost cookies povolit nebo zakázat. Většina webových browserů automaticky cookies akceptuje, ale většinou je možné změnit nastavení prohlížeče tak, aby cookies odmítal, pokud si to přejete. V případě, že cookies zakážete, můžete mít potíže s plným využitím interaktivních služeb Sportinsieme sud Barletta nebo jiných stránek.

Bezpečnost vašich osobních informací

Sportinsieme sud Barletta zabezpečuje vaše osobní informace proti neautorizovanému přístupu nebo vyzrazení. Sportinsieme sud Barletta uchovává vaše osobní identifikační údaje na počítačovém serveru v bezpečném, kontrolovaném prostředí chráněném proti neautorizovanému přístupu, použití nebo vyzrazení. Pokud jsou osobní údaje (jako číslo kreditní karty) přenášeny na webové stránky, je přenos zabezpečen šifrováním jako je Secure Socket Layer (SSL) protokol.

Změny v tomto ustanovení

Sportinsieme sud Barletta vítá vaše komentáře týkající se tohoto prohlášení o soukromí. Pokud si myslíte, že se Sportinsieme sud Barletta nedrží tohoto prohlášení, prosím kontaktujte Sportinsieme sud Barletta na adrese sportinsieme@live.com. Použijeme komerčně přijatelné řešení zajišťující okamžité zjištění a nápravu problému.


  
Copyright (c)   Podmínky používání  Prohlášení o soukromí
DotNetNuke® is copyright 2002-2024 by DotNetNuke Corporation